Privacy Policy

IDTravel hanteert een stringent privacy beleid. Laat geen misverstand bestaan over de veiligheid van de bij ons bekende klantgegevens. Uw privacy is gewaarborgd! De informatie die IDTravel verzamelt, wordt dus uitsluitend gebruikt om de eigen dienstverlening aan u te onderhouden te en verbeteren. IDTravel zal uw persoonlijke gegevens nooit verkopen of verhuren. Dus u weet zeker dat u ook nooit via IDTravel van derden ongevraagd reclamedrukwerk of email zult ontvangen.

Contact
Als u vragen heeft over privacy, gegevens wilt laten verwijderen of als u inzicht wilt in de gegevens die wij van u registreren kunt u een e-mail sturen naar info@idtravel.nl